از جمله پروژه های شرکت سات در زمینه حفاری افقی به روش H.D.D  می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱. عبور خط لوله انتقال گاز “۲۴ شمال اهواز از زیر رودخانه های گرگر و شطیطه (۲ مورد- سال ۱۳۸۳)

۲. عبور خط لوله انتقال آب ۴۰ از زیر رودخانه های کرخه و کارون (۱۷ مورد هر کدام به طول تقریبی ۶۰۰ متر – سال ۱۳۸۸ -۱۳۹۵)

۳. عبور خط لوله انتقال گاز ۱۰ گچساران- شیراز از زیر رودخانه های چمگل و زهره (۲ مورد – سال ۱۳۹۲)

۴. عبور خط لوله انتقال گاز ۶ از زیر رودخانه موند (۱ مورد به طول ۴۳۰ متر – نیمه اول مرداد ماه سال ۱۳۹۶)

۵. عملیات H.D.D در پروژه خطوط لوله “۴/”۸/”۱۰/”۲۰ بیدبلند-ماهشهر طرح پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس بخش B پروژه تأسیسات ماهشهر و خطوط لوله (۲۰ مورد به طول ۱۱۸۵۰ متر – مرداد سال ۱۳۹۶ تاکنون)

۶.عملیات عبور خط لوله انتقال گاز “۴۸ از مرز ایران و عراق به روش HDD (یک مورد بطول ۳۷۰ متر اسفند سال ۱۳۹۶)

۷. عبور یک رشته خط لوله”۶ از زیر بستر خور جزیره شیف به روش HDD  ( یک مورد به طول ۱۶۰۰متر – در حال اجرا)

 

شرکت سات همکاری خود را با موسسه نیروگستر در قالب طرح آبرسانی غدیر و از سال ۱۳۸۸ به جهت عبور ۱۷ مورد خط لوله آب “۴۰ معادل ۱۰۰۰ میلی متر از زیر رودخانه های کرخه و کارون هر کدام به طول تقریبی ۵۰۰ تا ۶۰۰ متر آغاز نموده است.

در این پروژه پیمانکار مسئولیت تهیه و ارائه محاسبات و نقشه های اجرایی ، همچنین اجرای عملیات حفاری افقی جهت دارH.D.D  و تاًمین کلیه تجهیزات و نیروی متخصص مورد نیاز ، مصالح مصرفی را در جهت اجرا و تکمیل عبور به عهده داشته است. پیمانکار مسئول اجرای کلیه عملیات حفاری افقی بوده و موظف به اجرای عملیات اجرایی به صورت دقیق ، پیوسته و صحیح و با حفظ کلیه مشخصات اجرایی، دستورالعمل ها و استاندارد های مورد نیاز بوده است.

در ابتدا شرکت سات مبادرت به انجام ازمایشات ژئوتکنیک و زمین شناسی به جهت شناخت وضعیت خاک و جنس لایه های زمین توسط یکی از شرکت های مشاور ژئوتکنیک نموده است که مطابق توضیحات ارائه شده این امر و بررسیهای دقیق زمین شناسی منجر به انتخاب تکنیکهای عبور و تاًمین تجهیزات عبور کمکی مورد نیاز می گردد تا با شناخت کامل و پیش بینی کلیه مشکلات مالی و سختیهای مسیر مبادرت به آغاز عملیات حفاری گردید.

در مرحله بعد و پس از تشخیص مناسب بودن زمین جهت انجام عملیات H.D.D  پروسه نقشه برداری از مسیر و تعیین نقاط ورود (Entry Point) و خروج (Exit point) انجام می گردد ، سپس عملیات H.D.D  با حفر حفره راهنما آغاز می گردد.