اجرای خطوط انتقال نفت و گاز از “۲۴ تا “۴۸

احداث خط انتقال ۴۸ اینچ ششم تهران
احداث خط لوله ۲۶ اینچ حد فاصل مراکز نفت نظامیه و شهید چمران اهواز
تکمیل خط لوله ۲۶ اینچ لوپ تنگ فنی – اراک
خط ۲۴ اینچ انتقال اتیلن غرب کشور
خط انتقال گاز ۲۴ اینچ شمال اهواز

اجرای خطوط انتقال نفت و گاز از ” ۱۰ تا “۲۰

خط انتقال گاز ۱۲ اینچ منطقه الموت
تغییر مسیر خطوط لوله ۲۰ اینچ و ۱۴ اینچ حد فاصل مراکز انتقال نفت آسار / پل باباحسین
اجرای خط تغذیه فولادی ۱۰ اینچ گناوه به همراه جاده سرویس
خط انتقال مایعات گازی ۱۰ اینچ کنگان - بندرطاهری
شبکه گازرسانی شهرستان راور – کرمان
خط انتقال گاز سقز – بانه
شبکه گاز رسانی شهرستان بوکان
خط انتقال گازبوکان – سقز
خط انتقال گاز بیجار
شبکه گاز رسانی غرب دزفول
خط انتقال گاز ۱۶ اینچ ری – ورامین
خط انتقال گاز ۱۶ اینچ هفت تپه دزفول
خط انتقال گاز ۱۲ اینچ کمربندی کاشان