عبور یک رشته خط لوله”۶ از زیر بستر خور جزیره شیف به روش H.D.D

نام کارفرمای اصلی: شرکت گاز استان بوشهر (پیمانکار پروژه: شرکت سیف گستر)

تاریخ شروع و پایان پروژه: در دست اجرا

تعداد عبور: ۱ مورد به طول ۱۶۰۰ متر

 

عبور خط لوله های ۴ و ۸ و ۱۰ و ۲۰ اینچ در پروژه بیدبلند-ماهشهر طرح پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس بخش B پروژه تأسیسات ماهشهر و خطوط لوله به روش H.D.D

نام کارفرمای اصلی: شرکت پالایش بید بلند خلیج فارس (پیمانکار پروژه: شرکت تهران جنوب)

تاریخ شروع پروژه: مرداد ماه ۱۳۹۶

تاریخ تحویل پروژه: در دست اجرا

تعداد عبور: ۵ خط بموازات هم در ۴ جبهه کاری (جمعاً ۲۰ مورد به طول ۱۱۸۵۰ متر طول)

 

عبور خط لوله ۴۸ اینچ انتقال گاز از مرز ایران و عراق به روش H.D.D

نام کارفرمای اصلی: وزارت نفت عراق (پیمانکار پروژه: شرکت تدبیر انرژی گستر ایرانیان)

تاریخ انجام پروژه: سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶

تعداد عبور: ۱ مورد به طول ۳۷۰ متر

 

عبور خط لوله ۶ اینچ از رودخانه موند به روش H.D.D

نام کارفرمای اصلی: شرکت گاز استان بوشهر (پیمانکار پروژه: شرکت رف سازه کرمان)

تاریخ انجام پروژه: نیمه اول مرداد ماه ۱۳۹۶

تعداد عبور: ۱ مورد به طول ۴۳۰ متر

 

عبور خط لوله ۱۰ اینچ گچساران- شیراز از رودخانه های چمگل و زهره به روش H.D.D

نام کارفرما: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تاریخ شروع پروژه: ۱۳۹۲/۰۱/۲۵

تاریخ تحویل پروژه: ۱۳۹۲/۰۶/۰۱

تعداد عبور: ۲ مورد

 

پروژه عبور خطوط انتقال آب ۴۰ اینچ از زیر رودخانه های کرخه و کارون به روش H.D.D.

نام کارفرما: موسسه نیرو گستر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء

تاریخ شروع پروژه: ۱۳۸۸/۰۸/۰۵

تاریخ تحویل پروژه: در دست اجرا

تعداد عبور: ۱۷ مورد (هر کدام به طول تقریبی ۶۰۰ متر)

 

خط انتقال گاز “۲۴ شمال اهواز (۲ مورد)

نام کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

تاریخ شروع پروژه: ۱۳۸۳/۰۴/۰۱

تاریخ تحویل پروژه: ۱۳۸۵/۰۷/۲۵

تعداد عبور: ۲ مورد از رودخانه های گرگر و شطیطه